Plan voor jeu de boules-hal met 23 banen

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan voor de komst van een jeu de boules-accommodatie aan de Gastendonkstraat in Horst.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel komt er een hal met tien binnenbanen, een ontmoetingsruimte en dertien buitenbanen.

Geen zienswijzen
Volgens het college past dit sportieve initiatief in de visie rondom Afslag 10. De accommodatie past niet in het huidige bestemmingsplan. Om de hal planologisch mogelijk te maken, is een conceptbestemmingsplan opgesteld. Dat heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen ingediend. 

   Werkzaamheden op locatie betreft de nieuwbouw voor de Jeu de Boules banen en                                                       overdekte Jeu de Bouleshal 2019


28 November 2019 aanleg Wadi

Uitzetten van de hal en grondwerkzaamheden  6 - 1 - 2020

Storten van de eerste beton  8 -1 - 2020

Aanbrengen ondergrond binnenbanen  13 - 1 - 2020

Plaatsen van de spanten  14 - 2 - 2020

Vlag in top 20 -2 - 2020

3 - 3 - 2020    Plaatsen van dakplaten

14 - 4 - 2020  Verharding tussen hal en boulesbaan  

30 - 7 - 2020  Aanleg  parkeerplaatsen 

8 - 9 - 2020  Plaatsen zonnepanelen

30 - 4 - 2020   De eerste contouren van verblijfsruimte en toiletten

7 - 5 - 2020  De eerste wandplaten gemonteerd

29 - 5 - 2020  De stand einde Mei.

4 - 6 - 2020  Afbreken en opruimen Binnenbanen.

Aroda verplaatsen naar nieuwe hal.

10 - 6 - 2020  Aanleg binnenbaan.