18 - 3 - 2020  Afbreken Jeu de Boulesbaan

20 - 3 - 2020  Realiseren nieuwe Buitenbaan

5 - 6 - 2020  Plaatsen fietsenstalling en verharding rondom de locatie.